De Utrechtse Onderwijs Agenda

In Utrecht willen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van kinderen zo vloeiend mogelijk verloopt, waarbij de overgangen geen hoge drempels zijn, maar logische fases die elkaar opvolgen en aanvullen. Dat vraagt om samenwerking: leerlijnen die op elkaar aansluiten, professionals die effectief samenwerken, ouders die in elke fase betrokken worden en ondersteuning die goed wordt georganiseerd. Hoe we dat willen aanpakken voor de komende jaren, beschrijven we in de UOA werkagenda 2024 – 2027.

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Video

Actie op vijf thema’s

Om de ambities in de Utrechtse Onderwijs Agenda te bereiken ondernemen we actie binnen vijf thema’s.

Logo
Thema 1
Sociaal Emotionele Ontwikkeling

We ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid én veerkracht. Hierdoor zijn ze beter in staat om met tegenslag om te gaan en een eigen weg te vinden in de maatschappij, juist ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Logo
Thema 2
Stevige basis voor ontwikkeling

Basisvaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de maatschappij. Deze staan echter onder druk, vooral in de buurten waar de kansen van kinderen lager zijn dan gemiddeld. We werken samen om de basisvaardigheden voor alle Utrechtse kinderen op niveau te krijgen.

Logo
Thema 3
Flexibel samenwerken en huisvesten

Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen. Inclusief (ver)bouwen wordt daarom ons streven, zodat steeds meer kinderen en jongeren kunnen opgroeien en naar school kunnen in de wijk waar zij wonen.

Logo
Thema 4
Versterken van de professional

Elke leerling, ongeacht de school of buurt, verdient toegang tot voldoende docenten. We zetten daarom de ambities van Utrecht Leert stevig door, met als doel het terugdringen van het tekort aan en het onder- steunen van de ontwikkeling van onderwijsprofessionals

Logo
Thema 5
Doorlopende ontwikkellijn

De ontwikkeling van kinderen moet leidend zijn, niet het systeem of de route die is uitgestippeld. Drempels halen we daarom zo veel mogelijk weg en overgangen worden flexibeler. Leidend moet zijn wat nodig is, niet wat er binnen het systeem past.

girl

In Utrecht, willen we alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelkansen aanbieden! Wist je dat in Utrecht 26.000 kinderen gebruik maken van een vorm van kinderopvang en 152.000 kinderen jongeren een vorm van onderwijs volgen?

In 2040 streeft Utrecht ernaar een doorlopende ontwikkellijn te hebben voor ieder kind. Wil je daar meer over weten? Download het koersdocument over het Utrechtse Onderwijs.

Blog

Onze partners

De Utrechtse Onderwijs Agenda wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende onderwijspartners